Siedem mostów Paryża – panorama z wieży St Gervais

P-6941

Po prawej widać odbudowany po zniszczeniach Komuny paryski ratusz, po drugiej stronie rzeki wielki kompleks szpitala Hotel de Dieu, dalej Tribunal de Commerce z kopułą, Conciergerie i sądy. Na lewo od kopuły – sylwetka Sainte Chapelle i w oddali wieża St Germain des Pres.