Siostry Karpińskie z kolegami przy łuku w parku Aleksandria

P-1084
Miejsce:Siedlce
Twórca:
Format:Amatorski

Fotografowane w Parku siedleckim.
od lewej: p. Roman Więcławski /student
leśnik Irka Karpińska / maturzystka,
Jasia Karpińska / maturzystka
W głębi: Gienia Karpińska – uczennica
Gim. im. król. Jadwigi w Siedlcach
oraz Janusz Piszczatowski, uczeń gim.
w Warszawie.

Ruina widoczna w głębi to element dawnej groty parkowej, zachowany do dziś (obecnie w znacznie lepszym stanie).