Inne zdjęcie z serii, którego nie udało mi się wylicytować...
...i jego rewers.

Sokół krakowski, kurs WF kapitana Kurletty

P-992
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Sport

12×16,5 cm

Kurs wychowania fizycznego
Kapitana Kurletty
wedłyg systemu Niels Zuhha (?)
od 22/III-1/IV 1927

zdjęcie wykonano podczas lekcji
w Sokole Krakowskim