Studenci i profesorowie Wydziału Sztuk Pięknych w Wilnie

P-1151
Miejsce:Wilno
Twórca:
Tematyka:Grupowe

13×17,5 cm

Siostry karpińskie w drugim rzędzie, druga i trzecia od lewej.

Wilno – Wydział Sztuk Pięknych Uniw[ersytetu]
Stef[ana] Batorego
Prof[esorowie]: Ruszczyc, Śleńdziński, Kłos, Sokołowski, Mo-
relowski, Lorentz, Borowski, Kubicki