Szkoła Sztuk Zdobniczych w Poznaniu – dziedziniec (obecnie szkoła baletowa)

P-1137

12×17,5 cm.

Poznań 1924 r.
Szkoła Zdobnicza

J[ózef] Oźmin [malarz, 1904-1999, współpracował z żoną Olgą przy wykonywaniu licznych polichromii w kościołach]
E[lżbieta] Ernstówna
Tadeusz Kurpiński
M[ikołaj] Kułak 
[rzeźbiarz, 1904-1939, zginął w bitwie pod Kutnem]
Krajewski
Fabisz

[obok trzy podpisy w/w]

Dziedziniec wewnętrzny P. Szkoły Sztuk Zdobniczych
w Poznaniu ul. Jezuicka

Pieczątka: R.S. Ulatowski. Poznań.

Oraz dopiski z wypożyczenia na wystawę (?):

Ze zbiorów Joanny i Ireny
Karpińskich. Siedlce ul. Ks.
Brzóski 24 m. 4

Proszę o zwrot.