Szkoła w roku 1899

P-4463

Format gabinetowy naklejony na karton 20×24,5 cm.