Tłumy na Esplanadzie Inwalidów

PD-9596

Wydawca: Marque Rose, fotograf nieznany.