Uśmiechnięty wojak

P-3767

7×9,5 cm

Feldwebel armii Austro-Węgier.
(informację nadesłał p. Michał Chlipała, dziękuję!)