Wiadukt Auteil z wozami sanitarnymi

PD-9604

Piętrowy wiadukt kolejowo-drogowy powstał w roku 1865 – dołem szedł most Point du Jour, a górą na arkadach linia kolejowa Petite Ceinture (czyli paryska linia cyrkumwalacyjna, otaczająca centrum).  Uszkodzony w 1943 przez alianckie bombardowania, w roku 1959 został zburzony i zastąpiony mostem Garigliano.

Podczas powodzi 1910 roku z tego mostu wyrzucano do rzeki śmieci z gospodarstw domowych, co może tłumaczyć jego stan na zdjęciu.