Widok Paryża II – Pola Elizejskie i tereny Wystawy Światowej (rycina)

P-6964

Oś Pól Elizejskich, wychodząca z ogrodu Tuileries i placu Zgody, po lewej i prawej stony od osi widać tereny Wystawy Światowej, między innymi wielki Palais de l’Industrie, wzniesiony w 1855 i zburzony w 1897 pod budowę Petit Palais i Grand Palais na Wystawę w roku 1900. Po drugiej stronie rzeki widać plac przed kompleksem Inwalidów i owalny kompleks głównego budynku Wystawy Światowej w 1867 roku.