Widoki Kijowa III – Targ Żytni na Padole

P-8251

19,5×23,5 cm

Padół, dawne podgrodzie Kijowa. W centrum widać Targ Żytni, dalej kilka cerkwi (w tym, drugą od lewej – Zaśnięcia Matki Boskiej Pyrohoszczy, wymienianą w „Słowie o Pułku Igora”, zburzoną w czasach stalinowskich i odbudowaną po upadku ZSRR, oraz, najbardziej na prawo, na wzgórzu – rokokową św. Andrzeja).

Z albumu światłodruków z widokami Kijowa, wydanych nakładem Stiepana Wasyliewicza Kulżenki, słynnego wydawcy działającego w tym mieście na przełomie XIX i XX w.