Technika:Druk
Miejsce:Kijów
Twórca:
Tematyka:Architektura

18×21,5 cm

Po lewej dzwonnica i reszta monastyru Objawienia Pańskiego (zburzone w czasach radzieckich), po prawej – należący do zespołu gmach szkoły brackiej, która, połączona z kolegium Mohyły, stworzyła Akademię Mohylańską. W 1819 w budynku otwarto Kijowską Akademię Teologiczną, którą sto lat później zamknięto. W budynku mieściła się część Wyższej Szkoły Polityczno-Morskiej.

Z albumu światłodruków z widokami Kijowa, wydanych nakładem Stiepana Wasyliewicza Kulżenki, słynnego wydawcy działającego w tym mieście na przełomie XIX i XX w.