Widoki Kijowa VIII – Pustelnia Kitajewska

P-8256

18×21,5 cm

Monastyr z pustelniami wzniesiony w XVI w. przez mnichów z Ławry Peczerskiej. Cerkwie murowane i dzwonnicę wzniesiono dopiero w XIX w. W latach 30. zamknięty i przeznaczony na Instytut Rolnictwa, po upadku ZSRR przywrócono cele sakralne.

Z albumu światłodruków z widokami Kijowa, wydanych nakładem Stiepana Wasyliewicza Kulżenki, słynnego wydawcy działającego w tym mieście na przełomie XIX i XX w.