Wrak lokomotywy pod mostem w Ponts-de-Cé

P-2502

Zdjęcie 17,5×23 cm na kartonie 24,5×31 cm.