Wydział Sztuk Pięknych w Wilnie, pracownia

P-1153
Miejsce:Wilno
Twórca:
Tematyka:Grupowe

10×15 cm

Wydział Sztuk Pięknych w Wilnie U[niwersytetu] S[tefana] B[atorego]
Pracownia

Marzec 1929