„Wyjście jednak znaleźliśmy”

P-2396

Zdjęcie 12,5×17 cm