„wywieźliśmy śmiecie – wywozimy towary”

P-2400

Zdjęcie 12,5×17 cm