Parczek Vert Galant podczas powodzi 1920

PD-11900
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Pejzaż

Wydawca paryski DIX, fotograf nieznany.