Załoga Wydziału Drobiarskiego świętuje V zjazd PZPR

P-2981
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Grupowe

13×18 cm

Zaloga Wydz[iału] Drobiarskiego realizuje zobowiązania i czyny społeczne na cześć V Zjazdu PZPR.

Usprawnij pracę na swoim stanowisku

V zjazd PZPR odbył się w roku 1968.