14x16.5 Zamek w Krzywczu, powiat Zaleszczycki. Brama wjazdowa widziana od podwórza zamkowego. Zdjęcie reprodukowane z podpisem "T. Mokłowski" w "Ziemia 1913/47"