13x18. Zamek w Tokach, pow. Zbaraski.

Zamek w Tokach pow. Zbaraski. Basteja południowa.

P-106