Zebranie w Oddziale Papierniczym „Społem”

P-2426

Stoi dyr. Tadeusz Kołakowski.