Zegar z puttami, XVIII w.

-

Zdjęcie w formacie gabinetowym na kartonie 12,5×16 cm.