Zegar z puttami, XVIII w.

P-7183

Zdjęcie w formacie gabinetowym na kartonie 12,5×16 cm.