Zjazd Orelstwa – most Wacława

P-2621
Miejsce:Praga
Twórca:Neckář Foto
Format:Pocztówkowy
Zbiór:

Orelstwo było założonym w roku 1909 katolickim odpowiednikiem ruchu sokolskiego – znacznie mniej licznym (acz była to druga co do wielkości organizacja sportowa w Czechosłowacji). Zdjęcie wykonano na Moście Karola, kiedy przechodził nim pochód w ramach Świętowacławskich Dni Orzełstwa.