Kostkowo 1928 r. Lato
Wakacje u Wuja

Z przodu Stefan i Julia (po mężu Karpińska) Modzelewscy, z tyłu ich matka, Maria, po bokach Genia i Jasia.