Zbiór: Brukselski lazaret

W czasie I wojny Niemcy okupowały Belgię, która stanowiła również ich zaplecze frontowe, w tym zaplecze medyczne. Kriegslazarett 1. Bruessel był nowoczesnym zakładem, leczącym rannych i chorych dowożonych z frontu – 32 zdjęcia w formie albumiku dokumentują wygląd tej instytucji.