Żołnierze – odpoczynek na noszach

P-173
Technika:
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Grupowe