Badanie oka piegowatego mężczyzny

P-3949

6×8,5 cm