Instruktażowy rysunek oka II

I-3977
Technika:
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:

Ilustracja 6,5×6,6 cm na kartonie 10×10 cm.