Instruktażowy rysunek oka III

I-3978
Technika:
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:

Ilustracja 7×8,5 cm na kartonie 11×12,5 cm.