Siedlce – dn. 17 – IX – 26 r.

Od lewej siedzą NN, Bohdan Korzeniewski, NN, Jasia Karpińska, stoją: Zygmunt (w mundurku gimnazjalnym), Irka, Wiesław Korzeniewski (brat Bohdana), prawnik.