Karpińskie w ogrodzie Korzeniewskich

P-1118
Miejsce:Siedlce
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Pejzaż Portret

Siedlce – wakacje w 
ogrodzie u Korzeniewskich –
stoją pod drzewem Jasia
Karpińska i Bohdan Ko-
rzeniewski. Na drzewie Gienia
Karpińska i Wiesław
Korzeniewski

Sądząc po strojach identycznych ze zdjęciem P-1120, datowanym na kliszy – wykonane 20 IX 1928 r.