Kazimiera Iłłakowiczówna

P-1663

Iłła Iłłakowiczówna

Fryburg 20 (7) 19 VIII 07

Żytomierz Lipiec 190[6?]

Data opisana zwyczajem zaboru rosyjskiego według stylu starego i nowego, czyli kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego.