Koledzy Karpińskich (w tym Bohdan Korzeniewski i Maria Rzeuska)

P-1114

Nasi koledzy i Jurek Bobowski

7/IV. 1931. – trzeci dzień
W[ielkiej] N[ocy] – Siedlce

Od lewej: Wiesław Korzeniewski, brat Bohdana, Gienia, Marysia Rzewuska (później znana jako Maria Rzeuska), ?, Bohdan Korzeniewski (1905-1992, słynny reżyser teatralny, wieloletni narzeczony Irki), za nim Jerzy Bobowski, kuzyn Karpińskich, urodzony w 1905 r. syn siostry Józefa, Jadwigi (1884-1964) i Jana, prawnik, od II wojny w Anglii, gdzie zmarł bezpotomnie.