Kościół z pomnikiem poległych

P-9183

Zapewne platynotypia.