Metalowe ciało obce w komorze przedniej oka

SD-3898