"Gazeta Śledcza", 17 IV 1930
"Gazeta Śledcza", 17 IV 1930

Nr 399 – Zwłoki żebraka-niemowy spod Radomska

P-5425

9×13,5 cm