Pacjent z nieopisaną chorobą oka I

P-3956

[pacjent]
prz[yjęty] 2 V [19]57
wyp[isany] 13 V [19]57
N 11885