Pacjent z nieopisaną chorobą oka III

P-3958

[pacjent]
prz[yjęty] 2 V [19]57
wyp[isany] 13 V [19]57
N 11885