Przygotowania do wydobycia lokomotywy z Loary

P-2505

Zdjęcie 12,5×17 cm na kartonie 19,5×24 cm., łó