Restauracja na nabrzeżu, Konstanca (?)

P-2298
Miejsce:Konstanca
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Pejzaż Portret