17,5×13 cm

Wilno 1930 r.
Z lewej strony Irena i Joanna Karpińskie (Jasia w lewym dolnym rogu, druga od lewe, Irka ponad nią, profilem)

W III rzędzie od lewej (4-ty od lewej)
Czesław Miłosz,
laureat nagrody Nobla
za poezje w 1980 r.

[dopisek powtórzony długopisem]