Szopa w ogrodzie Korzeniewskich

P-1120

u Korzeniewskich Siedlce

Po bokach Gienia (z lewej) i Irka Karpińskie, w środku (z lewej) Wiesław i Bohdan Korzeniewscy.

Datowane na kliszy: 20 IX 1928.