13×18 cm

Pannie Stefanii Erbrich na pamiątkę od autora 8/VI 1911 Zygmunt Grudziński

(być może Zygmunt Grudziński 1870-1929, lekarz radiolog)