Wejście do pałacu Luksemburskiego od rue Vaugirard

P-9217

Zdjęcie 10×15 cm na kartonie 11×17 cm.