18×21,5 cm

Od lewej do prawej: sobór Sofijski, kościół katolicki św. Aleksandra, po prawej – klasztor św. Michała o Złotych Kopułach (zburzony w czasach radzieckich i odbudowany w latach 90. XX w.).

Z albumu światłodruków z widokami Kijowa, wydanych nakładem Stiepana Wasyliewicza Kulżenki, słynnego wydawcy działającego w tym mieście na przełomie XIX i XX w.