Zapewne platynotypia.

„Wilhelm I ze swymi paladynami pod Paryżem w 1870” Wilhelma Camphausena.