Wrak lokomotywy pod mostem w Ponts-de-Cé

P-2503

Zdjęcie 12,5×17 cm na kartonie 19,5×24 cm.