Wytrzeszcz – choroba Basedowa

P-3914

[pacjent]

L[iczba] 83/ [19]34
III a.
Exophth[almus] monocularis
Basedow.