Wytrzeszcz tętniący

P-3913

[pacjent]

L[iczba] 81/ [19]34
Exophtalmus pulsans